Kontakt

Img 5773

Sídlo spoločnosti

Hronstav 01, s.r.o.

Rázusova 51
977 01 Brezno

tel.: 048 / 611 28 44
fax: 048 / 611 46 43
e-mail: hronstav@hronstav.sk