Profil firmy

Spoločnosť Hronstav bola založená v roku 1991 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Už od samého začiatku bola činnosť spoločnosti zameraná na komplexné služby v oblasti stavebnej výroby s cieľom dodržania vždy požadovanej kvality dostupná širokému spektru investorov z radu fyzických a právnických osôb.

V priebehu rokov pôsobenia na trhu sa obchodná značka Hronstav stala garantom solídnosti odbornosti, pričom si stále zachovala svoju suverenitu a vysokú profesionalitu poskytovaných služieb a prevádzaných prác, čom svedčia nielen udelené certifikáty, ale aj opakujúci sa spokojní zákazníci na Slovensku a už niekoľko rokov aj vo Francúzsku.

V spoločnosti sa snažíme zamestnať tých najlepších odborníkov a spolupracovať len s osvedčenými partnermi, aby výsledný efekt stavebného diela bol čo najlepší. Veríme preto, že sa s Vami našimi stálymi i novými klientmi budeme stretávať aj naďalej pri výstavbe krásnych stavieb našej architektúry a vytvárať životné priestory pre nás všetkých.

História spoločnosti Vedenie spoločnosti