Stavebníctvo

  • vykonávanie inžinierskych stavieb
  • vykonávanie priemyselných stavieb
  • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  • demolácia a zemné práce
  • inžinierska a poradenská činnosť v stavebníctve