História spoločnosti

Firma HRONSTAV 01, spol.s r.o. vznikla v roku 1991 a v rámci veľkej privatizácie odkúpila od FNM priamym predajom časti štátneho podniku Pozemné stavby Banská Bystrica v rozsahu hospodárskeho strediska 01 v Brezne. Hronstav 01 s.r.o. existuje ako súkromná spoločnosť už dvadsiaty siedmi rok a nadviazala vo svojej činnosti na bohaté skúsenosti pôvodného podniku, ktoré naďalej rozvíja. V spoločnosti ostali len najlepší odborníci, technici a robotníci, ktorí sa podieľali na realizácii stavieb v oblasti Horehronia, Bratislavy , ale aj v zahraničí. Od roku 1991 firma HRONSTAV 01 spol. s r.o. zrealizovala zákazky v objeme viac ako 42 mil. Eur

21.11.1991 - založenie spoločnosti HRONSTAV 01 spol. s r.o.

03.12.1992 - zápis do OR okresného súdu v Banskej Bystrici

30.06.1992 – odkúpenie časti bývalého štátneho podniku Pozemné stavby B.Bystrica, v rozsahu hospodárskeho strediska v Brezne

V roku 1996 firma HRONSTAV 01, spol. s r.o. založila sesterskú spoločnosť HRONSTAV 02 s.r.o. - drevovýroba, ktorá sa zaoberá piliarskou výrobou, výrobou krovov a výrobou drevených obkladov rôzneho druhu v objeme zhruba 1 mil. Eur ročne. V roku 2011 sa sesterská spoločnosť Hronstav 02 s.r.o. zlúčila s dcérskou spoločnosťou Hronstav 01spol. s.r.o. Predmetnú činnosť firma ukončila v roku 04/ 2018.

V rokoch 1998-1999 za 18 mesiacov firma HRONSTAV 01 spol. s.r.o. pripravila, investovala, zrealizovala a predala 32 B.J. na Švermovej ul. v Brezne v objeme 2 mil. Eur.

Všetky stavby doteraz zrealizované boli odovzdané vo vzornej kvalite o čom svedčí aj spokojnosť najväčšieho obchodného partnera - Železiarne Podbrezová a.s., pre ktorého boli v období rokov 1993-2005 zrealizované zákazky- za 27 mil. Eur.

Firma HRONSTAV 01 spol. s r.o. je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2015 čo svedčí o tom, že vedenie spoločnosti dbalo a dbá systematicky na rozvoj spoločnosti s prioritou na kvalitu poskytovaných prác a služieb.

V roku 2005 z dôvodu rozšírenia svojej činnosti bola založená spoločnosť Hronstav 03 spol. s r.o., ktorej hlavnou činnosťou je predaj stavebného materiálu – stavebniny. Obrat spoločnosti sa ročne pohybuje v objeme 1 mil. Eur.

V roku 2006 rozšírila firma svoju činnosť o stavby v zahraničí /Francúzsko/ a zrealizovala výstavbu

Domu sociálnych služieb v Paríži /Montgeron/ v spolupráci s francúzskou firmou ETIP HAUCONCOURT METZ v hodnote 1,5 mil. Euro. V stavebnej činnosti vo Francúzsku firma pokračovala aj v roku 2007 až 2015 na stavbách v Metz, Mourmelon, Bourscheid a okolí. Celkový obrat spoločnosti za realizácie pre firmu ETIP sas bol na úrovni

V rokoch 2015-2018 sa spoločnosť zameriava na realizácie stavieb v mieste pôsobnosti a okolí. Za zmienku stojí rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky vo Zvolene – Obnova meštianskeho domu na Námestí SNP Zvolen, v objeme 2,2 mil. Eur.

Obrat spoločnosti za posledné roky sa pohybuje na úrovni 1,5 až 2,5 mil. Eur.

Profil firmy Vedenie spoločnosti